Xarxa Afic

Categories

Zona de gran afluència turística

A més dels següents festius habilitats per a la práctica comercial
Data Descripció
01-01-2019 Festiu local 2
13-01-2019 13 de gener de 2019 – Diumenge. Rebaixes d’hivern
14-04-2019 14 d’abril de 2019 – Diumenge de Rams. Major afluència turística
19-04-2019 19 d’abril de 2019 – Divendres Sant. Major afluència turística
21-04-2019 21 d’abril de 2019 – Diumenge de Pasqua. Major afluència turística
23-06-2019 23 de juny de 2019 – Diumenge. Coincidència de dos festius
07-07-2019 7 de juliol de 2019– Diumenge. Rebaixes d’estiu
12-10-2019 12 d’octubre de 2019 – Dissabte. Festa nacional d’Espanya. Coin - cidència de dos festius
06-12-2019 6 de desembre de 2019 – Divendres. Dia de la Constitució. Cam - panya Nadal
15-12-2019 15 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal
22-12-2019 22 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Nadal
29-12-2019 29 de desembre de 2019 – Diumenge. Campanya Reis

Ajuntament de El Campello té reconeguda la condició de zona de gran afluència turística comercial, per la qual cosa els establiments de la següent zona tenen llibertat horaria:
Zona Data
Tot el municipiEntre el diumenge de Ramos i el dilluns següent al dilluns de Pasqua (dilluns de Sant Vicent)
De l'1 de juliol al 30 de setembre